Privatliv & cookies
 

Privatliv & Cookies

Better Banners A/S benytter sig af cookies til trafikmåling og til løbende optimering af hjemmeside og af Better Banners A/S platform med henblik på at forbedre brugeroplevelse og funktionalitet. Cookies er en tekstbesked, der typisk placerer et midlertidigt lille filter på computeren, som kan indhente oplysninger om f.eks. browser, styresystem, forbindelsestype og andre statistisk relevante oplysninger. Cookies kan genkende Kundens og Rådgivers computer, men kan ikke indsamle information om hvem Kunden eller Rådgiver er, eller hvem der bruger Kundens eller Rådgiverens computer. Brugen af Better Banners A/S hjemmeside er anonym, og der opbevares ikke nogen data til identifikation af Kunden eller Rådgiveren, medmindre Kunden eller Rådgiveren tilmelder sig nogle af de tjenester, Better Banners A/S tilbyder – dette kan f.eks. være nyhedsbreve, servicemeddelelser mv.

Better Banners A/S anvender Google Analytics som statistikværktøj på hjemmesiden. Google Analytics giver Better Banners A/S mulighed for at følge Kundens og Rådgiverens færden på hjemmesiden og giver Better Banners A/S mulighed for at tilpasse indholdet efter relevans. Vælger andre end Kunden eller Rådgiveren at afgive personoplysninger såsom navn og e-mail på hjemmesiden, behandler Better Banners A/S alene disse oplysninger for at kunne opfylde anmodningen, f.eks. om modtagelse af nyhedsbreve mv. samt for at kunne kommunikere med anmoder. Better Banners A/S videregiver ikke disse oplysninger til tredjemand eller offentlige myndigheder, medmindre Better Banners A/S er forpligtet ved lov. Alle der har opgivet personoplysninger til Better Banners A/S har ret til indsigt i og berigtigelse af de personoplysninger Better Banners A/S opbevarer om den pågældende.

Adform & Facebook Cookies - Better Banners A/S benytter Adform og Facebook cookies, som har to formål. Dels at måle om vores egen markedsføring virker efter hensigten. Dels gør disse cookies det muligt for os at måle, om dem der besøger vores hjemmeside, har været eksponeret for vores egne annoncer. Herudover kan vi også skræddersy annoncer til de brugere, der har besøgt visse sider på vores hjemmeside, så annonceindholdet bliver markant mere relevant for den enkelte bruger.

Alle kan afvise cookies via computerens browser-indstillinger. Fravalg af cookies vil som oftest nedsætte hjemmesidens funktionalitet. Det er også muligt at slette allerede modtagne cookies. Hvordan dette gøres afhænger af, hvilken browser der anvendes. Find yderligere oplysninger om hvordan man undgår cookies ved at klikke på dette link: Cookie håndtering

 

Informationspligt på hjemmesiden

Når du afgiver personoplysninger til os på vores hjemmeside, skal du vide: (disse vilkår SKAL Accepteres inden endelig afgivelse af oplysninger)

 • at du kan kontakte os som dataansvarlige på mail km@betterbanners.com eller telefon: 27848009
 • at formålet kan være salg, service, markedsføring og lign.
 • at oplysningerne ikke videregives til andre end de personer i virksomheden, der skal arbejde med dine oplysninger.
 • at vi som dataansvarlige kun anvender systemleverandører og/eller databehandlere, der arbejder i EU/EøS eller på forskellig vis er godkendte af Kommissionen.
 • at du altid har ret til at få indsigt i og berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger eller begrænsning af behandling eller til at gøre indsigelse mod behandling, medmindre der er hjemmel til andet.
 • at persondata på potentielle nye kunder indsamles efter opnået samtykke og slettes, når samtykke trækkes tilbage.
 • at persondata på eksisterende kunder, der er nødvendige for at administrerede kundeforholdet ikke slettes.
 • at tidligere kunders data slettes 5 år efter kundeforholdets ophør, dog ikke før eventuelle verserende sager og/eller formuerettelige krav er afsluttede/forældede (f.eks. garantiforpligtelser).
 • at du har ret til at klage til www.datatilsynet.dk.

 

Bannerannoncer

Better Banners A/S indsamler data i vores bannerannoncer ved hjælp af vores eget Analytics modul.

 • Vores data bruges udelukkende af Better Banners A/S til intern læring om adfærd og hvilke funktionaliteter brugerne benytter. Dette gør os i stand til at optimere og forbedre vores annoncer, så vi fortsat kan lave nogle af markedets bedste og mest relevante bannerannoncer.
 • Vores data stilles til rådighed for annoncøren, der har bestilt bannerkampagnen.
 • Vores data sælges eller videregives aldrig til anden part end annoncøren selv.
 • Den data vi indsamler indeholder ikke personfølsomme data. Det er udelukkende tekniske specifikationer som brugerens browsertype, styresystem, geografiske placering (by) og brugerens adfærd i annoncen der indsamles.
 • Vores bannerannoncer benytter ikke cookies.